Elektrostatik Filtre Kullanımı

Elektrostatik Filtre Kullanımı

Elektrostatik Filtre Kullanımı

Elektrostatik filtre, bilimsel araştırma, nükleer santraller ve tıbbi laboratuvarlar gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Elektrostatik filtre, bir maddeye yapışan ve yabancı maddeleri çeken veya emen bir cihazdır. Bu safsızlıklar, filtreden geçerken maddeden çıkarılır. Elektrostatik filtre kullanımı, bir işyerinin havasının, suyunun veya diğer malzemelerin zararlı maddelerle kirlenmesini azaltır. Ayrıca, bu malzemelerin harici organizmalarla kirlenme riskini azaltır.

Bir elektrostatik filtre iki bölümden oluşur: bir dış kasa ve yüklü parçacıkları içeren bir iç katmandır. Dış kasa, içinden havanın geçtiği iletken bir ağa bağlı bir temel malzemeden oluşur. Üzerinde yüklü bir tabaka oluşturmak için bu temel malzemenin üzerine yüklü bir malzeme yerleştirilir. Bu tabaka yabancı maddeleri kendine çeker ve filtreden geçen maddeden ayrılıncaya kadar yüzeyinde biriktirir. İç katman, sıvı içinde süspanse edilmiş yüklü parçacıklar içerir ve bu parçacıklar, yüklü katmanın yüzeyinde biriken safsızlıkları giderebilir. Bu tür bir cihazı kullanırken, filtrenizi düzenli olarak temizlemeniz ve gerekirse içeriğini değiştirmeniz önemlidir.

Elektrostatik Filtre Nedir?

Elektrostatik filtre kullanmanın ardındaki ilke birkaç yönden faydalıdır. Birincisi, işyerlerindeki kontaminasyonu azaltarak, işçiler, kendilerinin veya başkalarının sağlığını riske atmadan görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilirler. Ayrıca bu filtre türü, bu süreçlerde kullanılan makinelerdeki aşınmayı azaltarak endüstriyel süreçleri iyileştirir.

Aynı zamanda, üzerinde mikrop bulunan yiyecekler gibi kontamine malzemelerle temas eden metal nesnelerin neden olduğu korozyonu da ortadan kaldırır ve onları insanlar için zararlı patojenlere dönüştürür. Bu, iş kazalarını azaltır ve işçiler işlerini yaparken kontamine olmayacakları için genel olarak işyeri güvenliğini artırır. Ek olarak, bir elektrostatik filtre, kullanım sırasında işte veya evde tehlikeli hava kirliliği veya gürültü kirliliği oluşturmadan havadaki kir ve tozu ortadan kaldırır.

Elektrostatik Filtre Özellikleri

Zamanımızın çoğunu işte geçirdiğimiz için- özellikle günlük işlerimizle meşgulken – çalışma ortamımızı iyileştirmek hem işverenler hem de çalışanlar için anlamlıdır. Bir elektrostatik filtre bunu, normal ofis ortamlarında bulunan havadaki kirleticileri azaltarak yapar; bunlara havadaki kirleticiler yoluyla yeterince maruz kalırsak bizi hasta edebilen bakteri, küf ve virüsler de dahil. Bu, havalandırma sistemlerini artırmadan veya işverenlerin iş yerlerinde ilgilenmesi için başka konfor önlemleri oluşturmadan herkesin iş günlerinde daha rahat olmasını sağlar.

Teknoloji