Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras Hukuku, bir kişinin ölümü sonrasında mal varlığının yasal ya da atanmış kişilere geçme koşullarını ve sonuçlarını inceleyen hukuk dalıdır. Yani kişilerin ölümünden sonra bıraktıklarının mirasçılara ne şekilde geçeceğine dair hükümler, Miras Hukuku ile düzenlenmiştir. Mal varlığının yasal ya da atanmış mirasçılara nasıl intikal edeceği, borçları varsa nasıl ödeneceği gibi konuların hepsi Miras Hukuku konularıdır.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras Hukuku deyince doğrudan akıllara mal paylaşımı gelir. Bu noktada eş büyük önem taşımakta. Normalde ölen kişinin altsoyu birinci derecede mirasçısıdır. Ancak sağ eşi var ise, mal paylaşımı eşe göre yapılır. Eğer eş altsoyla birlikte mirasçı oldüyse mirasın dörtte birini alır. Ana babayla birlikte mirasçı olma durumunda mirasın yarısı eşin olur. Eğer ana baba yok ve eş büyük anne büyük baba ile mirasçıysa mirasın dörtte üçünü alır. Onlar da yoksa mal varlığının tamamı eşin olur.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Miras Hukuku hükümlerine göre mirastan yasal ve atanmış kişiler belirlenen oranda pay alabilir. Ölen kişinin eşi sağsa mal varlığının dörtte birini alır. Geri kalanı ise kişinin altsoyuna eşit şekilde paylaştırılır. Altsoy yoksa eş mirasın yarısını aldıktan sonra geri kalan ana babaya eşit şekilde verilir. Mirasçı eş ile birlikte büyükanne ve büyükbaba ise mirasın dörtte üçü eşe verilir. Kalanı içinse büyükanne büyükbaba eşit oranda mirasçıdır.

Mirasçlılık Belgesi Nedir? Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır? Nereden Alınır?

Mirasçılık Belgesi, kişilerin mirasçı olduğunu ve mirasın ne şekilde paylaşılacağını gösteren belgedir. Veraset İlamı sulh hukuk mahkemelerinden ve noterliklerden alınabilir. Mirasçılık Belgesi yasal mirasçılar tarafından talep edilebilir. Bununla birlikte atanmış mirasçılar da Veraset İlamı almak için başvuru yapabilir. Eğer kişinin yasal mirasçısı yoksa devlet Mirasçılık Belgesi isteyebilir. Mirasçılık sıfatının yitirilmesi durumunda da Miras Hukuku hükümleri kapsamında veraset ilamı başvurusu yapılabilir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar, devlet ve mirasçı sıfatını yitirenler Miras Hukuku maddeleri doğrultusunda Mirasçılık Belgesi için başvuru yapabilir.

Mirasçılık Belgesi için Avukat Gerekir Mi?

Mirasçılık Belgesi için her adımı bir avukatla atmak doğru olacaktır

Genel Kültür